Voordat het schilderij wordt opgespannen dient eerst het raamwerk (spieraam) haaks te worden gemaakt en gefixeert. Het te behandelen doek wordt over het raam heen gelegd en met gebruik van kopnagels en spantang op het raam vastgezet.

Het is noodzakelijk dat de kracht die met de spantang uitgeoefend wordt, gelijk blijft. Dit om te voorkomen dat er vervormingen optreden in het schilderij.