Een goed restaurateur kan niet zonder meer schilderingen restaureren. Het blijft niet bij wat oplappen en het globaal weergeven van de kleuren. Hij of zij moet het handwerk, het ambachtelijke van de schilderkunst zeer goed begrijpen en de opbouw van de schildering kennen. Hij of zij moet vooral respect hebben voor het werk van anderen.

Bovendien moeten zij oneindig veel geduld en tijd, bekwaamheid en kennis aan het werk besteden. Het eerste wat men doen moet wanneer men zich met restaureren bezig gaat houden, is een nauwkeurig verslag van de uitgevoerde restauratie onderbouwd met opnames voor, tijdens en na voltooing van de werkzaamheden.