Onder een retouche wordt de gekleurde opvulling verstaan van een beschadiging in een schilderij. Er gelden enkele basisregels voor de opbouw van een retouche. Deze hebben betrekking op alle technieken.

De retouche dient bij voorkeur iets lichter en koeler te zijn dan de aangrenzende originele schildering en moet altijd beperkt blijven tot de beschadiging. Hij dient altijd gemakkelijk te kunnen worden verwijderd.

De retouche is de laatste restauratorische werkzaam- heid die plaatsvindt voordat (eventueel) een afsluitende vernislaag wordt aangebracht.